Vilkor
Allmän köpinformation För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält vid kundregistreringen som är obligatoriska. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och adress registreras i vårt kundregister. Kundregistret används enbart av oss för att genomföra försäljningen. Om vi inte har din e-mailadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras. Vasselvallens Hantverk. Vid förskottsbetalning lämnas inga som helst uppgifter vidare från oss.
Tillämplighet Dessa köpevillkor är tillämpliga om svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.  Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.
Beställning I det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs.
Priser Priser i valutan svenska kronor (SEK), inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Vi reserverar oss för eventuella momshöjningar.
  • Vid förskottsbetalning skickar vi din order så fort betalning erhållits.
  • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande.
    Naturligtvis förändrar vi inte priserna på redan lagda beställningar!
Betalning Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot förskott.
Leverans och avbeställning

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med 
Vasselvallens Hantverks köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från 
Vasselvallens Hantverk antigen per e-post.
Garanti  Alla varor omfattas av garanti. Här gäller materialfel som garantifel, ej skador som omfattande yttre våld exempelvis kläm eller krosskador. Ta kontakt med oss innan varan returneras.
Tillgång  Vi reserverar oss för begränsad tillgång samt slutförsäljning av vissa varor. Om någon produkt skulle vara slut för tillfället så kontaktar vi er för att ersätta med ev. annan produkt, eller alternativt om ni vill ha den borträknad från beställningen.
Försäljning  All försäljning sker med tillämpning av Konsumentköplagen och Köplagen samt Distansavtalslagen.
Tryckfel  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felaktigheter på denna webshop.
Personuppgifter  Vi är ansvariga för de personuppgifter du lämnar till oss och de kommer inte att säljas eller vidarelämnas till tredje part. Vi kommer att lagra dina uppgifter digitalt för att förenkla dina inköp hos oss. Tag kontakt med Vasselvallens Hantverk om du vill avsluta ditt konto.
Frakt 
När du beställer hos oss ser du fraktkostnaden direkt. Beställningar till Norge, Danmark, Finland, övriga Europa samt övriga länder tillkommer gällande fraktavgifter.

Reklamation och ångerrätt

Det är viktigt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta 
Vasselvallens Hantverk på telefon 070 6912 451, via e-post info@vasselvallenshantverk.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen.
När det gäller produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller inte bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall 
Vasselvallens Hantverk kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Transportskadat gods

Om en vara från 
Vasselvallens Hantverk skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till transportföretaget (vanligtvis, Posten http://www.posten.se/c/reklamera) dock senast inom 7 dagar.
Vilka vi är
Lennart Persson, en nyfiken mångsysslare, född i Hälsingland. Bor numera i norra Dalarna, med utsikt över Sveriges högsta vattenfall Njupeskär. Naturen med jakt och fiske har alltid legat honom varmt om hjärtat.

Anita Holpers, född i Särna i tvillingarnas tecken vill ha många bollar i luften. Gammal kunskap inom natur och hantverk är viktig och lockande.
Kontakta oss
Vasselvallens Hantverk
Vasselvallen 1054
790 90 SÄRNA
SVERIGE
Telephone Lennart:
(+46) (0)70 6912451
(+46) (0)70 2119079
Telephone Anita:
(+46) (0)70 5189972
e-mail: info@vasselvallenshantverk.com
Vad vi gör
Knivmakare, smed och träslöjdare med öga för att forma och ta fram det vackra i trä, järn och horn.
Motorintresse, såväl som gammal vetskap tar stor plats hos Lennart.

Att tillverka tvålar och salvor med hjälp av naturens skafferi, arbeta med textil, ull och skinnsömnad(sameslöjd) är de övervägande största intressena hos Anita.